تبلیغات
حرف جالب برای همه - strange photo:عكس های عجیب
anything for anyone
  • 1391/4/4

وقتی در یك روستای كوچك
ناحیه اوریكا در كشور مغرب چاله تعمیر وجود نداشته باشد و آدم ناگزیر از
تعمیر اتومبیلش برای ادامه مسیر باشد ابتكار این آقا چندان هم فكر بدی
نیست!
این جگوار 420 مدل 1960 در
استون ایج بریتانیا دارای موتوری به قدرت 265 اسب بخار + یك سگ است!
كی گفته كه باربرهای اسباب
كشی آدم های اهل مطالعه نیستند ، دستكم در شهر گان بلژیك آنها خیلی هم كتاب
خوان هستند!
اگه آدم عاشق اتومبیل
بوگاتی عتیقه باشه و پول خریدنش را نداشته باشه ، می تونه مثل این عاشق
بوگاتی ، مدل شنی آن را در حیاط خانه اش در « لوتوكه پاری پلاژ» فرانسه
بسازه و كلی از دیدنش كیف كنه!
اینهم از یك سیتروئن 2 اسب
ودر واقع یك اسب از ژیان كمتر كه مانند عقاب در آسمان «سن هیلر دو تووه» در
ناحیه ایزر فرانسه پرواز می كند!
در كشور هلند نرخ سرقت
اتومبیل قابل ملاحظه است بنابراین مالك این پژو در شهر ماركن هلند هر
تدبیری را برای مقابله با سارقان به كار بسته است!
در برخی از اتومبیل ها
دنده یك درست بغل دنده عقب است و این طوری موجب گرفتاری راننده ناشی این
اتومبیل در خیابان اینسلی اشتراسه شهر برن در سوئیس می شود!
آخ اگر یك مامور جدی و
وظیفه شناس پیدا بشه و این اتومبیل پلیس كه در محل ویژه معلولان در شهر
تولوز فرانسه پارك كرده را جریمه كنه نه تنها دل من بلكه دل تمام راننده
های مقرراتی اما زخم خورده خنك می شود!
اینهم از سرویس مدرسه برای
كودكان دلبندتان در محله پهار گنج شهر دهلی نو در هند. در عوض فكر نمی كنم
هزینه اش مانند سایر سرویس های مدرسه اشك والدین را در آورد!
هر كسی یك جور اتومبیل
خانوادگی دارد از جمله این یكی كه تراكتور را به عنوان یك اتومبیل مطمئن
خانوادگی انتخاب كرده و پس از پارك كردن آن در پاركینگ یك سوپر ماركت بزرگ
شهر مورت اِ موزل فرانسه پی خرید هفتگی اش رفته است


آخرین مطالب